Slovakia:

We are a group of young people that want to change the world. To do that, we have to change ourselves first.
Our NGO creates opportunities and space for young people to become responsible young adults. We create opportunities for education through international Erasmus + projects, we support youth in Košice region and we provide space for self-realization.

 

Website:

About Us | CHANGE YOUR SELF (yourchange.eu)
 

Social Media:

Change Your Self (facebook.com)
Change Your Self (@changeyourselfgroup) • Instagram photos and videos

 

Slovakia:

Biz dünyanı dəyişmək istəyən bir qrup gəncik. Bunun üçün ilk növbədə özümüzü dəyişməliyik.
Bizim QHT gənclərin məsuliyyətli gənc yetkin olmaları üçün imkanlar yaradır. Biz beynəlxalq Erasmus+ layihələri vasitəsilə təhsil üçün imkanlar yaradır, Košice regionunda gəncləri dəstəkləyir və özünlərini tanımaq üçün mühit təmin edirik.

 

Vebsayt:

About Us | CHANGE YOUR SELF (yourchange.eu)
 

Sosial Media

Change Your Self (facebook.com)
Change Your Self (@changeyourselfgroup) • Instagram photos and videos