Digiuth is an online educational platform that helps you discover and develop business, technology-related, and creative skills through expert-led course videos. The project is co-financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from International Visegrad Fund.The mission of the fund is to advance ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe. Digiuth aims to improve the capacity of Azerbaijani youth organizations by partnering with experienced youth organizations of V4 countries.

Digiuth, ekspertlərin rəhbərlik etdiyi onlayn videolar vasitəsilə biznes və texnologiyanı kəşf etməyə və yaradıcı bacarıqları inkişaf etdirməyə kömək edən onlayn təhsil platformasıdır. Layihə Çexiya, Macarıstan, Polşa və Slovakiya hökumətləri tərəfindən Beynəlxalq Vişeqrad Fondunun Vişeqrad Qrantları vasitəsilə birgə maliyyələşdirilir. Fondun missiyası Mərkəzi Avropada davamlı regional əməkdaşlıq üçün ideyaları irəli sürməkdir. Digiuth V4 ölkələrinin təcrübəli təşkilatları ilə əməkdaşlıq edərək Azərbaycan gənclər təşkilatlarının potensialını təkmilləşdirməyi hədəfləyir.